ANBI

Hier vind je het financiële jaarverslag over 2022.

Menskracht 22 is een non-profit organisatie. Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. We vormen een klein team van professionals, die zich dagelijks inzet voor onze doelgroep. Samen werken wij aan de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Daarbij worden we op verschillende vlakken ondersteund door donateurs, partners en vrijwilligers. Ons beleidsplan kunt u hier downloaden. Hier vindt u het standaardpublicatieformulier ten behoeve van de ANBI status.