Huiskamer van de Stad

Het zit veel mensen dwars dat kansenongelijkheid, armoede en eenzaamheid niet afneemt, maar eerder groeit. Soms kunnen we dat ‘dwars zitten’ oplossen met een donatie of als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een maatschappelijke organisatie. Dat helpt zeker, maar niet structureel. Om kansenongelijkheid gedegen aan te pakken moet gezorgd worden dat mensen zich op waarde beoordeeld voelen en niet uitgesloten worden. Dat weerbaarheid en persoonlijke groei niet afhankelijk zijn van je financiële middelen.

We zien om ons heen, of weten uit eigen ervaring, hoe moeilijk het is om stevig in je schoenen te staan als het allemaal niet mee zit. Het heeft natuurlijk te maken met je financiële mogelijkheden, maar het is meer dan dat. Het gaat om het gevoel zelf niet meer de regie te hebben, je waardigheid kwijt te raken. Het gaat erom dat je niet afdruipt als er onheus met je belangen wordt omgesprongen, maar dat je voor jezelf kan opkomen. Het gaat erom dat je weer plezier kan hebben in kleine dingen en niet door stress wakker ligt. Het gaat erom dat je je gehoord voelt en er ook zelf voor de ander kan zijn.

De meeste mensen zoeken hulp als ze het even niet kunnen bolwerken. Of zoeken ontmoeting als het leven even niet meezit, eenzaamheid en verdrietige gevoelens overheersen. Maar de meeste voorzieningen kosten geld. Dat weegt weliswaar op tegen de baten, maar wat nu als je het geld niet hebt om dergelijke begeleiding, ondersteuning of ontmoeting te betalen?

Daarvoor hebben we Menskracht 22 opgericht. Een stichting die ten doel heeft bij te dragen aan de sociale kwaliteit van de maatschappij. Een stichting die werkt aan het vergroten van welzijn, welbevinden en participatie van (kwetsbare) mensen.

Waar de meeste mensen in kwetsbare omstandigheden een broertje dood aan hebben is charitas. Het wakkert je schuld- en schaamtegevoel aan. Het voelt alsof je dankbaarheid moet tonen, alsof je minder bent. Hoewel we de motieven van de ‘mensen die deugen’ begrijpen en toejuichen, hebben we ook oog voor het gevoel van tweedeling en achterstelling. Daarom willen we met onze doelstelling aan de slag met activiteiten die meer nadruk leggen op wederkerigheid.

Hoewel deelnemers ons via verschillende wegen kunnen vinden (verwijzing huisartsen, van horen zeggen, stukjes in de krant) zoeken we een kern van waaruit de vrijwilligers en coaches van Menskracht 22 met mensen in contact komen. En plek waar mensen zich welkom voelen en waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Een huiskamer van de stad.

Er is koffie, thee en een koekje. Er zijn luisterende oren. Er wordt vooral veel gelachen en herinneringen opgehaald of naar de toekomst gekeken. En af en toe zijn er leuke dingen die je kunt ruilen of meenemen. Sieraden, plantjes, boeken.

Voor de mensen die alleen wonen biedt het gezelligheid, voor ouders van pubers rust en een bemoedigend schouderklopje. En als jouw situatie of probleem vraagt om goede raad of zelfs actie als een aanvraag bij de gemeente of bezwaar na afwijzing, dan staat een klein ombudsteam klaar om je daarbij te helpen. Alle luisterende oren, activiteitenbedenkers/uitvoerders en ondersteuners zijn vrijwilligers. De mensen die deelnemen aan de verschillende activiteiten, zijn vrijwilliger bij weer andere activiteiten. Zij geven bijvoorbeeld een workshop ‘Gezond koken voor weinig’, bieden een luisterend oor of gaan deel uit maken van het ombudsteam. Zo geven wij vorm aan de wederkerigheid.

Activiteiten

 • Menskracht 22 helpt mensen die zich op persoonlijk gebied willen ontwikkelen, zodat zij meer vertrouwen, energie en plezier in het leven krijgen. Het gaat om het vergroten van persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, zodat zij meer grip op hun leven krijgen. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je beter in je vel zit, dat je beter kunt relativeren en nieuwe dingen sneller leert. Dat komt de prestaties ten goede. Maar ook relaties met andere mensen gaan beter lopen. En je krijgt meer inzicht in jezelf. Je leert waarom je op een bepaalde manier reageert en hoe je dat effectiever zou kunnen doen. Bij deze activiteiten werken wij samen met erkende en geregistreerde coaches en trainers.
 • Het project Krachtige moeders is al actief. Krachtige moeders richt zich op alleenstaande moeders van minderjarige kinderen die weinig financiële middelen hebben. Deze moeders kunnen geen dure persoonlijke coachtrajecten betalen. En juist voor hen is het belangrijk om zich persoonlijk te ontwikkelen. Iedereen verdient het om met plezier, minder stress, vol zelfvertrouwen en energie te leven. Voor deze persoonlijke coachtrajecten werken wij samen met gecertificeerde coaches op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Ontspanningstraject ‘Leer meer ontspannen’. Ook voor deze activiteit geldt dat mensen met een redelijk inkomen zelf zo’n activiteit kunnen inkopen. Mensen met weinig middelen hebben geld nodig voor de boodschappen en de huur. Dan is er geen financiële ruimte om te leren hoe je moet ontspannen, terwijl dat juist zo vreselijk noodzakelijk is voor mensen die zich constant zorgen maken. Financiële zorgen leveren heel veel stress op.
  In twee jaarlijkse trajecten van drie maanden wordt aandacht gegeven aan ontspanning (én sterkere spieren en verbetering van de lichaamshouding) via yoga, pilates, meditatie, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Wij werken samen met gecertificeerde docenten. Voor deze doelgroep bieden we deze trajecten in de Huiskamer van de Stad gratis aan.
 • Workshops gezond koken voor weinig. Nu de prijzen stijgen realiseren we ons dat het best een opgave is om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. In sommige gevallen helpt de voedselbank, maar dan nog is het zaak goed te kijken hoe je je geld zo goed mogelijk besteed. Een aantal vrijwilligers zijn ermee aan de slag gegaan en hebben menu’s samengesteld die voedzaam en gezond zijn. En  nog lekker ook. We gaan met enige regelmaat samen koken om zo te laten zien wat je kan met weinig geld.
 • Workshops gezond koken voor weinig. Nu de prijzen stijgen realiseren we ons dat het best een opgave is om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. In sommige gevallen helpt de voedselbank, maar dan nog is het zaak goed te kijken hoe je je geld zo goed mogelijk besteed. Een aantal vrijwilligers zijn ermee aan de slag gegaan en hebben menu’s samengesteld die voedzaam en gezond zijn. En  nog lekker ook. We gaan met enige regelmaat samen koken om zo te laten zien wat je kan met weinig geld.
 • In de huiskamer van de stad wordt er gepraat over de dagelijkse dingen, herinneringen opgehaald en samen gelachen. Er is ook ruimte om je eigen verhaal te doen. Het is van belang dat mensen gehoord worden. Niet luisteren om daarna direct te reageren met je eigen verhaal, of om te oordelen. Ook niet luisteren om vinkjes te zetten zoals hulpverleners vaak doen. Maar zonder oordeel aanhoren, soms verklarende vragen stellen en zo nodig na afloop even iemand apart te nemen om te vragen of je nog iets kan doen om te helpen.
  Met de training ‘Luisterend Oor’ kun je mensen leren op die manier te luisteren. Als de regelmatige bezoekers van de huiskamer van de stad dat samen invullen, kan zelfredzaamheid gestimuleerd worden en worden tegenstellingen verkleind omdat je leert niet direct jouw mening tegenover die van een ander te stellen of de verteller te ontmoedigen door “nou, wat ík heb meegemaakt…..”.
 • Uit de deelnemers van de training’Luisterend Oor’ zal een vrijwillig ombudsteam gevormd worden, dat mensen die dat vragen, begeleidt als er problemen zijn met bijvoorbeeld aanvragen en procedures. Voor de trainingen werken wij samen met erkende trainers op het gebied van luistervaardigheden.
 • Bijles is een veelbesproken onderwerp. Sommige ouders kunnen dure bijlessen betalen. Anderen niet. Er zijn in Doesburg organisaties als Pionierspunt Komdersuut, waar vrijwilligers om niet bijles aan kinderen en jongeren geven. Er zijn echter ook ouders die graag zelf wat meer ondersteuning aan hun kinderen willen geven bij de lessen op school. Maar die de zekerheid missen om dat voortvarend aan te pakken. “Kan ik dat wel? Ik spreek geen Duits/Engels/Frans. Ik was zelf ook niet goed in wiskunde/economie”. Je wilt je kind kunnen begrijpen als het vragen heeft of zich niet zeker voelt bij bepaalde lesstof. En ook hier geldt dat als we daar samen mee aan de slag gaan, elkaar helpen en ondersteunen door alle maatschappelijke lagen van de samenleving heen, dat meer zoden aan de dijk zet. Het helpt om elkaar te begrijpen en elkaar respectvol aan te spreken.
  Voor ouders (en ook grootouders, oudere broers/zussen) worden workshops gegeven in kleine groepjes van 2 tot 6 mensen. Het kan gaan over een specifiek vak en de manier waarop je je kind (kleinkind, zus/broer) kan ondersteunen. Er kunnen, als gewenst, ook één op één bijeenkomsten worden gepland om eerst zelf de kennis wat bij te spijkeren. Bij voldoende zelfvertrouwen kan men dan deelnemen aan een groepsactiviteit. Het doel is om met elkaar te werken aan meer kansengelijkheid. Voor de workshops werken we samen met (oud) docenten en leraren.
 • Om aan het werk te gaan is het niet alleen belangrijk om goed te kunnen solliciteren. Steeds meer werkgevers hechten aan het belang van soft skills, zoals prestatie-, resultaat-, taak- en organisatiegerichtheid, samenwerking, emotionele intelligentie, oplossingsgerichtheid en (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden. Trainingen op dit gebied zijn soms te volgen met gebruik van subsidies en voorzieningen. Voor mensen in kwetsbare posities is er soms meer begeleiding en een voortraject noodzakelijk. We werken daarin samen met erkende en geregistreerde coaches en trainers.
 • Aan het werk gaan. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt klinkt dat veelbelovend. Uit onze doelgroep horen we andere geluiden. Denk aan oudere werkzoekenden, mensen in de schuldsanering, met een niet Nederlandse achtergrond, met een chronische aandoening of een beperking; bij hen gaat het allemaal niet zo soepel. Het zou al helpen als zij met wat zelfvertrouwen en een helder verhaal een werkgever kunnen aanspreken. Daarvoor wordt, juist op die punten, een werkcafé georganiseerd. In het werkcafé krijg je ondersteuning bij het solliciteren. Ook in het sollicitatietraject daarna zullen we mensen helpen op weg naar betaald werk. In deze trajecten werken we samen met erkende loopbaancoaches.
 • Job coachingstrajecten. Het kan helpen als je, pril aan het werk, ondersteuning krijgt van een job coach. Voor sommigen is dat goed óp de werkvloer, voor anderen is dat juist prettig náást de werkplek. We gaan altijd in overleg met de werkgever, die ruimte krijgt om aan te geven welke kwaliteiten hij/zij van de werknemer vraagt. Er zijn overheidsvoorzieningen voor, maar die geven aan onze doelgroep, niet altijd op de juiste wijze de juiste ondersteuning. In deze trajecten werken we samen met de erkende job coachorganisaties om de nodige extra activiteiten te kunnen aanbieden.

  Bij een groot deel van de activiteiten doen we een beroep op (betaalde én onbetaalde) professionals. In het beoogde doel van gelijke kansen, eigen inzet en persoonlijke groei is herkenning een belangrijk ingrediënt. Bij de meeste hulpverleners, ambtenaren en ondersteuners vind je empathie en begrip. Dat kan mooi aanvullend zijn op werken met ervaringsdeskundigen. Die voegen net dat stuk solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp toe die van essentieel belang zijn om jezelf te ontwikkelen. Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op levenswijsheid die wordt verworven door het verwerken van je ervaringen, door reflectie daarop en door te leren van de ervaring van anderen. Door groepsgesprekken, trainingen en de wijsheid van de ervaringsdeskundigen zelf, gaan we de inzet en invloed van ervaringsdeskundigen inzetten om mensen weerbaarder te maken en zelfverzekerder.