Armoede en Menskracht 22

Armoede

Stichting Menskracht 22 wil mensen ondersteunen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, maar die dat niet zelf kunnen betalen omdat ze in armoede leven. Dat doen wij door gratis coaching en trainingen aan te bieden aan mensen met een kleine portemonnee.

Bestuur

Menskracht 22 is in maart 2022 opgericht door Saskia Jeronimus (voorzitter), Elly van Exel (secretaris), Wil Verlaan (penningmeester) en Petra van Halteren (bestuurslid).

Doelstelling Menskracht 22

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de
sociale kwaliteit van de maatschappij. We werken aan het vergroten van welzijn, welbevinden en participatie van (kwetsbare) mensen.

Wie zijn wij?

Menskracht 22 is een non-profit organisatie. Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. We vormen een klein team van professionals, die zich dagelijks inzet voor onze doelgroep. Samen werken wij aan de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Daarbij worden we op verschillende vlakken ondersteund door donateurs, partners en vrijwilligers. Ons beleidsplan kunt u hier downloaden. Hier vindt u het standaardpublicatieformulier ten behoeve van de ANBI status.

Wat doet Menskracht 22?

Ons eerste project ‘Krachtige moeders’ richt zich op alleenstaande moeders met minderjarige kinderen en een laag inkomen. De doelstelling van dit project is het doorbreken van de neerwaartse spiraal van (generatie)armoede. Armoede heeft vergaande gevolgen voor je leven. Armoede zorgt voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie  en je gezondheid. Schuld, schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede .

Gevolgen van armoede

Mensen die in armoede leven komen terecht in een neerwaartse spiraal. Mensen die zich minder gelukkig voelen en meer stress en schaamte voelen, maken minder goede keuzes en zijn passiever. Ook de effecten op intelligentie, mentale capaciteit en het ontbreken van controle leiden tot minder goede keuzes. Het gevoel afhankelijk te zijn en niet meer zelf de regie te hebben voedt onmondigheid naar overheidsinstanties. Daardoor wordt het steeds moeilijker om uit armoede te komen.

Vrouwen en armoede

Vrouwen lopen nog meer kans op armoede dan mannen. Uit onderzoek van het SCP uit 2018 blijkt dat alleenstaande moeders met minderjarige kinderen vaker arm zijn dan alleenstaande vaders. De meeste eenoudergezinnen hebben een vrouw aan het hoofd. Om armoede onder alleenstaande moeders en armoede onder kinderen terug te dringen, is het van belang dat juist deze groep wordt ondersteund bij het vergroten van persoonlijk leiderschap. Daarbij is aandacht voor de thema’s schuld, schaamte, zelfvertrouwen en eigenaarschap noodzakelijk. Zodat deze vrouwen positiever gaan denken, zich beter gaan voelen en zelf aan het roer van hun leven gaan staan.

Krachtige moeders

Daarom ondersteunt Menskracht 22 deze moeders in hun persoonlijke ontwikkeling en versterking van persoonlijk leiderschap. Dat doen we met trainingen, workshops en coaching. Hierdoor worden deze moeders mentaal weerbaarder, voelen zij zich gelukkiger en krijgen zij meer energie. Daardoor zijn zij in staat om zelf de regie over hun leven en dat van hun kinderen te pakken. Dit doorbreekt de neerwaartse spiraal, waardoor de kans dat zij uit de armoede komen wordt vergroot. Door te laten zien dat zij zelf de regie hebben over hun leven, zijn zij een positief voorbeeld voor hun kinderen en voor andere vrouwen in vergelijkbare situaties.

Opleiding en training

De moeders die succesvol een coachtraject hebben doorlopen kunnen vervolgens door ons worden opgeleid tot Krachtige Moeders Coach, zodat zij, als ervaringsdeskundige, op hun beurt ook weer andere moeders kunnen ondersteunen. En ook deze ervaringsdeskundigen kunnen een opleiding volgen tot Krachtige Moeders Coach. Zo ontstaat er een steeds grotere groep van mentaal weerbare en veerkrachtige moeders. Deze moeders geven het goede voorbeeld aan hun kinderen, zodat ook hiermee de kans op generatiearmoede verkleind wordt.


Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, dan kunt u zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij mailen alleen als we echt iets te melden hebben!